Blažena Maxová
   Blažena Maxová pochází z Kolince u Sušice, studovala na gymnáziu v Sušici, kde byla žákyní známého pražského malíře a ilustrátora Karla Müllera. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk – výtvarná výchova. Její diplomovou prací byl akvarel formátu A1 Zátiší s kyticí.

   Z malířských technik používá olej, akvarel, temperu, kolorovanou kresbu, z grafických technik litografii a linoryt.

   Realizovala řadu výstav – v Plzni, Mariánských Lázních, ve Stodě, v Plané u M. Lázní a v místech na Plzni – severu. Pro žáky tamních škol při nich pořádala besedy. V Nýřanech na Lidové škole umění založila a zároveň vyučovala obor výtvarná výchova. Působila také jako okresní metodička pro výtvarnou výchovu.

   Na jejích obrazech jsou zachyceny vesničky z Pošumaví a z okolí Konstantinových Lázní v různých ročních obdobích.

Její obrazy našly své majitele po celém světě.
© Martin Maxa 2016